Termes i condicions

Termes i condicions

Els exercicis del mètode Pilates són molt segurs però com passa amb altres formes d’exercici físic, és prudent consultar al teu metge abans de començar un programa d’exercicis. Si tens alguna lesió, és important informar a l’instructor, així podrà tenir-ho en compte durant la classe. Si la teva lesió és greu, és necessari portar una autorització del metge permetent la realització de la tècnica Pilates , ja que tota lesió causada per la imprudència d’un alumne serà responsabilitat d’aquest. El monitor no pot acceptar cap responsabilitat en cas que hi hagi algun accident relacionat amb la participació en una sessió de Pilates .

L’informem que les seves dades personals seran incorporades en els fitxers de titularitat de Sara Martín Fernández i tractats amb la finalitat de poder prestar correctament els serveis contractats.

Podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació mitjançant l’enviament d’una carta a la següent adreça:
C/ Pau Casals 26, 08172, Sant Cugat del Vallès, Barcelona o al correu info@pilatesonmove.com.

Inscripció i baixa

En la primera inscripció la matrícula, que inclou la valoració inicial, és de 50 euros. En cas de baixa temporal, l’usuari té dues opcions: acollir-se a la quota de manteniment (25€ al mes) o abonar la matrícula quan s’incorpori novament a les classes.

La quota de manteniment dóna dret a l’usuari a conservar la seva plaça en el dia i hora habitual de les seves classes.

La baixa o canvi de quota s’ha de notificar abans del dia 20 del mes en curs, en cas contrari no serà efectiva i es girarà el rebut corresponent.

Els dies festius el centre romandrà tancat, aquestes sessions es podran recuperar en funció de les places disponibles. En cas de no poder acudir a una sessió, és necessari cancel·lar-la amb una antelació de 24 hores per telèfon o 4 hores mitjançant l’aplicació mòbil. Així es podrà reservar una altra sessió en funció de les places disponibles a través de l’aplicació, en recepció o per telèfon.

Cancel·lacions i devolucions

 • En cas de no poder acudir a una sessió, és necessari cancel·lar-la amb 24 hores d’antelació per telèfon o amb 4 hores d’antelació mitjançant l’aplicació mòbil. D’aquesta manera tots els alumnes es beneficien dels buits lliures i existeix major disponibilitat per apuntar-se a les classes.
 • Les cancel·lacions fora de termini o no presentar-se a la sessió, implica el pagament complet de l’import del servei.
 • Les sessions cancel·lades dins del termini, podran tornar a reservar-se mitjançant l’aplicaciómòbil o en recepció en sessions adequades al nivell i en funció de les places disponibles. Aquestes sessions estaran vigents en el compte del client durant 30 dies (a excepció dels dies en els quals el centre tanca, que podran romandre en el compte del client durant un màxim de 4 mesos). Passats 30 dies, les sessions que no s’hagin consumit s’eliminaran automàticament.
 • Existeix la possibilitat de no suspendre les classes i mantenir la plaça sota la quota de manteniment, aplicable durant un màxim de 60 dies. Durant aquest període l’alumne no té dret a assistir a sessions, però mantindrà la seva plaça assignada i promocions. En finalitzar aquest termini, l’alumne pot incorporar-se a les seves classes sense necessitat d’abonar la matrícula.
 • L’alumne es compromet a tramitar la baixa definitiva abans del dia 20 de cada mes. Després de tramitar la baixa, en incorporar-se a les classes haurà de tornar a abonar la matrícula.
 • Una sessió pot ser suspesa si en ella només es troba inscrita una persona que no pertany a l’horari d’aquesta sessió i que, per tant, està apuntada per recuperar una classe. La sessió serà abonada en el compte del client perquè la reservi en un altre horari.

Normes d’ús

 • Les sessions adquirides mitjançant bons són unipersonals i podran ser gaudides dins del període de validesa del bo, la data d’expiració es troba especificada en el bo que proporcionem a l’alumne.
 • El bo podrà quedar en suspens i prorrogar-se la seva data d’expiració per causes de força major o malaltia que impedeixi la pràctica de les tècniques desenvolupades en Pilates OnMove (amb justificació mèdica).
 • Existeix un límit d’assistència diària d’1 classe.
 • L’alumne solament podrà inscriure’s en classes del seu mateix nivell o inferior.
 • El nivell de l’alumne està determinat per l’avaluació contínua del seu professor habitual.
 • Pilates OnMove es reserva el dret a admetre a alumnes en classes si existeix alguna contraindicació o precaució al moviment.
 • El termini d’inscripció o reserva d’una sessió finalitza 2 hores abans del començament d’aquesta.
 • Totes les inscripcions es realitzaran en recepció. Els canvis de classe o reserves han de realitzar-se per l’aplicació mòbil o en recepció.
 • Per respecte als altres alumnes i al professor, l’alumne no podrà accedir a la classe una vegada transcorreguts 15 minuts de la mateixa i es considerarà com una falta d’assistència.
 • És necessari formalitzar el pagament prèvia assistència a la primera classe. No serà possible reservar classes fins que la quota sigui abonada.
 • Els dies festius o en els quals el centre romangui tancat s’abonaran com a sessions disponibles en el compte del client. Aquestes sessions es podran consumir i ser reservades mitjançant l’aplicació mòbil o en recepció, en funció de les places disponibles.
 • El centre romandrà tancat la setmana del 15 d’agost i l’anterior per descans del personal, així com una setmana (7 dies naturals) en el període de Nadal i de Setmana Santa (dates a concretar).
 • Els dies vacacionals del centre es podran recuperar en un termini de 4 mesos.
 • L’ús de les taquilles queda reduït a l’horari de classe, no està permès deixar objectes personals ni emportar-se les claus.